ORSZAK DZIEJÓW 2022
Niedziela 5 czerwca 18.00-20.30.
Start: pomnik Mikołaja Kopernika, Krakowskie Przedmieście  – 18.00
Pod pomnikiem Mikołaja Kopernika, najsłynniejszego polskiego naukowca, złożeniem symbolicznych róż, rozpoczyna się tegoroczny Orszak Dziejów, w którym ponad 100 postaci historycznych od Mieszka I do Jana Pawła II w strojach z epoki, przejdzie dostojnie ulicą Krakowskie Przedmieście do miejsca powitania. Wśród postaci w każdej epoce historycznej zobaczymy reprezentantów odkrywców, wynalazców, naukowców, którzy swoimi odkryciami zmieniali świat.
Osoby wcielające się w historyczne postaci to rodzice i młodzież ze Szkół Żagle i Strumienie Stowarzyszenia Sternik, z Niepublicznego Liceum Sióstr Nazaretanek w Warszawie, z Przedszkola Niepublicznego – Ochronki im. Edmunda Bojanowskiego Sióstr Służebniczek NMP, oraz przyjaciele Orszaku Dziejów z innych instytucji.
 
Powitanie postaci historycznych, scena ul. Krakowskie Przedmieście 34 przy kościele Sióstr Wizytek. – 18.15
Po przebyciu trasy Orszaku Dziejów każda postać zostanie uroczyście powitana na scenie, a konferansjer opowie o tym, czym zasłużyła się dla Polski i świata. Postacie będą witane w porządku chronologicznym, a konferansjer szczególną uwagę poświęci wynalazcom, naukowcom i odkrywcom.

„Wyprawa po światło”, Krakowskie Przedmieście 34 przy kościele Sióstr Wizytek. – 18.45
Spektakl „Wyprawa po światło” został przygotowany przez Amatorski Teatr Biedronka działający przy Przedszkolu Strumienie Stowarzyszenia Sternik w Józefowie. Autorem scenariusza, tekstów piosenek i reżyserem spektaklu jest Anna Murawska, kompozytorem melodii jest Łukasz Ratajczak, a twórcą aranżacji Bartłomiej Krauz. W spektaklu rodzicom – aktorom towarzyszą dzieci.
Spektakl opowiada o życiu i dziele Ignacego Łukasiewicza. Poznamy miejscowości, w których żył i pracował, będziemy świadkami destylacji ropy, z której Łukasiewicz uzyskał naftę. Dowiemy się jak dawniej nazywano ropę naftową i gdzie powstały pierwsze na świecie spółki naftowe, rafinerie i szyby naftowe wydobywające ropę na skalę przemysłową. Dzięki sztuce dowiemy się również o innych dziełach Łukasiewicza niezwiązanych z przemysłem naftowym, takich jak szkoła koronkarska, czy obsadzane drzewami owocowymi galicyjskie drogi. Piękne kompozycje muzyczne i radosne wykonania utworów ucieszą zarówno małych jak i dużych widzów naszego widowiska.

Polonez Wszech Czasów z udziałem aktorów, widzów i przechodniów. – 19.15
Jak w roku ubiegłym organizatorzy zapraszają do poloneza wszystkich obecnych podczas Orszaku Dziejów, zarówno postaci w przebraniach historycznych, jak i widzów i przechodniów. Wspólnie będziemy cieszyć się i świętować spotkanie. Autorem melodii Poloneza Wszech Czasów jest Łukasz Ratajczak, autorem tekstu Anna Murawska, aranżację przygotował Bartłomiej Krauz, a utwór wykonał chór Mus Arietes pod kierownictwem Aleksandry i Jakuba Siekierzyńskich.

Nauka tańców dworskich 19.30
Zapraszamy aktorów, widzów i przechodniów do nauki średniowiecznych tańców dworskich, w prostych układach. Organizatorzy zapewniają, że wszyscy, nawet ci, którzy nie znają żadnych tanecznych kroków będą mogli dołączyć się do wspólnego tańca.

Spotkanie z aktorami, rozdawanie wizytówek, fotografie. – 19.45-20.30
W tym czasie będzie okazja, aby podejść do postaci historycznych, porozmawiać, otrzymać wizytówkę  i zrobić sobie wspólne zdjęcie. Postacie historyczne będą gotowe opowiedzieć coś o sobie lub pokazać rekwizyt charakteryzujący ich dokonanie. Wśród postaci zapraszamy szczególnie na spotkanie z polskimi wynalazcami, odkrywcami, naukowcami takimi jak Ignacy Łukasiewicz, Tadeusz Sędzimir czy Jan Wyżykowski, ale również z postaciami historycznymi z odległych czasów, takimi jak Władysław Jagiełło, Jan Kochanowski, Jan III Sobieski czy Adam Mickiewicz. Dzieci ucieszą spotkania z hetmanem Żółkiewskim czy hetmanem Chodkiewiczem, a także postać dzielnego Misia Wojtka, Kaprala II Korpusu Armii Andersa walczącej pod Monte Cassino.
Tych, którzy chcą pogłębić wiedzę o urodzonym 200 lat temu Ignacym Łukasiewiczu, organizatorzy zapraszają poza spektaklem do obejrzenia lampy naftowej zaprojektowanej przez wynalazcę oraz do zapoznania się, jak działał za tamtych czasów szyb naftowy.   

25.05.2022